Hybrid Workspaces

De organisatie in deze reference case heeft verzocht anoniem te blijven.

Doelstelling: De organisatie besproken in deze reference case verzocht Sound om haar tot leider op het gebied van hybride werken te maken in de grootzakelijke markt. Hybride werken is de vorm waarbij medewerkers van organisaties en bedrijven deels thuis en deels op kantoor werken.

De organisatie wilde graag in een nog onbekend terrein zich alvast opwerpen tot marktleider. Maar er is nog geen hybride werken, we stappen in een wereld die nieuw is, maar tegelijkertijd wilde de organisatie wel duidelijk zijn dat voor deze nieuwe wereld haar netwerk onmisbaar is. Voor deze moeilijke opdracht kwam deze anonieme organisatie tot Sound. Sound heeft veel ervaring in het op de markt zetten van toekomstige producten, zoals te zien aan onze vele eye-openers en digitale integratie. Voor deze opdracht zal Sound dit moeten combineren met operationele executie door ook de campagne neer te zetten.

Deze doelstelling heeft Sound in samenwerking met de organisatie vertaald in de volgende subdoelstellingen:

  • Zorgen dat zoveel mogelijk zakelijke klanten worden bereikt. 
  • Compact verhaal ontwikkelen dat hybride werken de (waarschijnlijke) norm wordt voor hoe grootzakelijke klanten in de toekomst zullen werken
  • De organisatie neerzetten als thought-leader met duidelijke verbinding naar product portfolio van de organisatie dat hybride thuiswerken ondersteunt.
  • Realiseren van een Sales Funnel voor de accountmanagers.

Aanpak

Na het formeren van het team hebben we als Sound-team een gezamenlijk aanpak gekozen, die zowel aansluit bij de consumenten als bij de zakelijke klanten. Paraplu-thema was laat thuiswerken echt werken. Hieronder konden we vele vormen van voorbeelden gegeven, hoe je thuiswerken echt kon laten werken.

Daarbij hebben we de volgende acties uitgewerkt:

  • Mede ontwikkelen van een commercial, waarbij de aandacht op de medewerker is gericht. Deze commercial ook via de zakelijke social media-kanalen promoten om zo ook bij de zakelijke klanten awareness te creëren.
  • Ontwikkelen van ondersteunende materialen, zoals een eigen landingspagina, white-paper en aanvullende social media posts, waarin de zakelijke elementen van thuiswerken verder worden verdiept.
  • Bij elke communicatievorm wordt de zakelijke klant uitgenodigd om zich aan te melden voor een middag vullend webinar, waarin 5 thema’s en zo’n 10 sprekers elementen van thuiswerken uitlichten, als veiligheid, medewerkers betrokkenheid, ICT-ondersteuning en adoptie.

Resultaten

Op basis van eerdere vergelijkbare campagnes waren duidelijke doelen gedefinieerd voor elk stadium van de grootzakelijke funnel, zoals views, downloads, webinar-deelnemers en verwachte leads. In alle gevallen overtroffen de resultaten de forecast ruim. Het webinar trok na de jaarlijkse digital Dutch Event de grootste aantal deelnemers dit jaar en was daarmee 4 keer hoger dan het target.

Redenen van succes

De primaire stakeholder zei het volgende “Sound weet strategisch visies concreet en tastbaar voor onze klanten te maken. Dit weten ze te combineren met een Marketingcampagne die van a tot z klopt. Hierdoor zijn we in staat om ook daadwerkelijk onze Sales Teams concrete leads aan te bieden en weten ze te scoren in de eerste fases van het opbouwen van een salesfunnel.”

More cases

KPN is a Dutch provider of telecom and IT services and provides consumers landlines, mobile connections, internet, and TV. They also provide complete telecom- and IT services for the business market. As the telecom market stabilized in the Netherlands years ago, IT services are important to KPN for growth. The relatively new proposition ‘Workplace’ is one of those services where IT and Cloud services are combined and has the potential to help KPN grow their business.
In 2020 Citius Fiber, a new player on the glass fiber player, launched. The brand stands for reliable and affordable access to internet, TV and (landline) telephony. Together with BAM Infra Telecom, Citius Fiber started developing a glass fiber network in Prinsenbeek in 2020, with the goal to give 5.000 households access to Gigabit internet. Citius Fiber and BAM Infra Telecom were responsible for the (technical) preparation, building permits, financing, and the development and maintenance of the network.