launchpresso-h5iazR-wljU-unsplash

Blockchain timmert aan de weg in Nederland

De wereld wordt steeds complexer. Het gevolg is dat er steeds meer informatie beschikbaar is. Oftewel, brandstof voor blockchain. Nog niet iedereen durft te kiezen voor blockchain in Nederland, omdat men niet precies weet wat het is. Toch zien we binnen het MKB steeds vaker dat bedrijven samenwerkingen aangaan om binnen de keten de concurrentie voor te blijven. Blockchain stimuleert deze samenwerking door de uitwisseling van gegevens en documenten veiliger te laten plaatsvinden. Deze belangrijke eigenschap zorgt ervoor dat de interesse naar blockchain vanuit de gehele breedte van de markt de afgelopen jaren hard is gestegen en zal blijven stijgen. In deze blog lees je meer over mogelijke toepassingen van blockchain, met name voor de bouwsector.

Blockchain in het kort 

Blockchain wordt ook wel beschreven als een digitaal grootboek. Hierin wordt alle informatie niet op één centraal punt opgeslagen, maar op alle deelnemende computers. Blockchain is een steeds groter wordende ‘chain’ van informatie. Het grootste gedeelte van deze deelnemende computers controleren de blokken informatie die binnenkomen in het blockchain-netwerk. Vervolgens worden deze blokken versleuteld opgeslagen. Hierdoor wordt het onmogelijk om nog iets te veranderen aan de blokken. Zelfs al heb je niet alle achterliggende informatie, dan nog kan je ervanuit gaan dat de informatie van de blokken klopt. Zo is het mogelijk om transacties en contracten vast te leggen binnen het blockchain-netwerk.

Smart contracts

Smart contracts, oftewel ‘slimme overeenkomsten’, zijn geprogrammeerde contracten. De afspraken zijn vastgelegd in ‘computercode’ in de blockchain. Het contract wordt automatisch doorgevoerd, zonder dat hier een tussenpartij voor nodig is. Deze afspraken zijn altijd in te zien, maar kunnen op geen enkele wijze worden aangepast. Dit maakt het contract transparant. Fouten kunnen niet worden doorgevoerd en er kan niet anders worden gehandeld dan het systeem accepteert. Dit zorgt voor een effectief en efficiënt proces. Hierdoor kan in de bouw het vaak tijdrovende en dure ‘papierwerk’ weggenomen worden. 

Blockchain in de bouw

Blockchain is een veelbesproken onderwerp in de bouw. Het biedt namelijk vele voordelen zoals kostenreductie en een betere stroomlijning van projecten. Ook vanuit de overheid komt er steeds meer vraag naar het decentraal delen van informatie en kennis binnen de bouw. Door nieuwe regelgeving wordt de urgentie hiervan in deze branche steeds groter. Daarnaast kosten grote projecten vaak langer dan gepland wat ervoor zorgt dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Doordat de overheid vaak de opdrachtgever is, zullen zij voor deze kosten opdraaien. Veel projecten worden van belastinggeld betaald. Blockchain kan bijdragen aan een oplossing om meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt voor, tijdens en na het project. Op deze manier krijgt de overheid meer grip op het bouwproces. Blockchain zal bijdragen aan meer transparantie in de bouwsector, worden aansprakelijkheidsvraagstukken duidelijker en zorgt het voor meer betrouwbaarheid.


Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over blockchain en mogelijke toepassingen hiervan. Neem gerust contact met een van onze teamleden of laat een bericht achter op de website.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email